Ordlisten til de fire kundetyper 2023/2024

ordlister_kundetyper_simplero