Ordlisten til de fire kundetyper

ordlister_kundetyper_simplero