Ordlisten til den grønne kundetype 2023/2024

ordlister_groen_kundetype_simplero