Ordlisten til den røde kundetype 2023/2024

kundetypen_b2b_koebsklar_simplero