Farveguiden til marketingafdelingen 2023 - til den rød kundetype

farveguide_kundetyper_ROED